Single post

Odpady komunalne

Odpady komunalne stanowią problem w wielu miastach.

 odpady komunalne - Wrocław

Odpady komunalne to zwane inaczej bytowymi są to wszelakie odpady nie związane z działalnością przemysłową człowieka. Można je spotkać w formie ciekłej lub stałej. Mogą to być odpady organiczne ale także mineralne. Opisywane są najczęściej jako odpady powstające w gospodarstwach domowych lub im podobnych. Odpady komunalne są zatem nieodłącznym elementem życia codziennego i są nimi zarówno ścieki, jak pozostałości jedzenia, środków jakie używamy w domach, z tych stałych niekonsumpcyjnych są także wszelkie pozostałości po wykorzystywanych przez człowieka produktach jak szkła, papier. Ustawa dzieli je na kilka grup w zależności od ich funkcji jako surowców wtórnych. Odpady komunalne są bez wątpienia bardzo obfita ilością spośród wszelakich rodzajów odpadów. Warto zatem zwrócić uwagę na ich należyty wywóz, przechowywanie, segregację itd. Nie można zatem zapominać o tym jak ważne jest ich odpowiednie gospodarowanie dla środowiska naturalnego w którym w końcu wszyscy żyjemy. Wszelkie odpady komunalne jakie produkuje na codzień każdy z nas są na ogół łatwe w segregacji i możemy bez problemu przestrzegając kilku zasad osiągnąć optymalny efekt. Nie jest trudne oddzielanie szkła, papieru, metali, czy odpadów organicznych jak np. resztki jedzenia, obierki itp. Każdy może się tego nauczyć stosując odpowiednie pojemniki na każdy rodzaj śmieci i zwyczajnie przestrzegać tego gdzie co ma się znaleźć. 

LEAVE A COMMENT


3 + 15 =

theme by teslathemes
You might also likeclose